பயர்பாக்ஸ் உலவி 4 தரவிறக்கம் 10 மில்லியனை தாண்டியது.

பயர்பாக்ஸ் இணைய உலவி தனது v4 ஐ வெளியிட்ட இரண்டே நாட்களில் 10 மில்லியனை தண்டி தரவிறக்கம் செய்யப்பட்டுள்ளது.

இந்த உலவியில் IE9,கூகிள் க்ரோமில் உள்ளது போல இணைய தளங்கள் உங்களை பின் தொடர்வதை தடுக்கும் வசதி இருக்கிறது.

ஆனாலும் இது ஒரு வேண்டுகோளாக அந்த இணையதளத்துக்கு அனுப்பப்படும் என்பதால் பெரும்பாலும் அந்த தளங்கள் அந்த வேண்டுகோளை நிராகரிக்கும் என்பதால் இது ஒரு வேலை செய்யாத வசதி.

சிறப்பம்சங்கள் :

* புதிய வடிவமைப்பு
* சிறந்த செயல்பாடு
* அதிகரிக்கப்பட்ட பாதுகாப்பு வசதிகள்

மேலும் அதிக தகவல்களுக்கு பயணிக்க 

லேபிள்கள்: