என்னய்யா இதெல்லாம்?

விடியாத இரவு
அகலாத நிலவு
சுடாத சூரியன்
உறையாத பனி
ஆடாத மயில்
பாடாத குயில்
அழாத பிள்ளை
ஆகிய அத்தனையும் 
சத்தியமாய் சாத்தியம்
காதலில் 
பிணற்றுபவனுக்கு..!

லேபிள்கள்: ,