மிதக்கும் ஓட்டுப்பட்டை நிரலி

பிளாக்கர் வலைப்பூ வழங்கியில் இன்ட்லி,தமிழ்10 போன்றவற்றின் ஓட்டுப் பட்டைகளை உங்கள் தளத்தின் இடது புறமாக, என் வலைப்பூவில் இருப்பது போன்று விருப்பம் எனில் பின்வரும் மிக எளிதான வழிமுறைகளை பின்பற்றி உங்கள் வலைப்போவிலும் இணைத்திடுங்கள்.. இது பதிவின் எல்லா பக்கங்களிலும் தெரியும் ஆதலால் உங்கள் பதிவை பிடித்தால் படிப்பவர்கள் வாக்களிக்க எளிதாக இருக்கும்..

1.முதலில் கீழ்காணும் HTML CODE ஐ பிரதி (Copy) எடுத்துக் கொள்ளுங்கள்.

<!-- floating page sharers Start bloggersentral.com-->
<style>
#pageshare {position:fixed; bottom:0%; margin-left:-90px; float:left; border-radius:5px;-moz-border-radius:5px;-webkit-border-radius:5px;background-color:#fff;padding:0 0 2px 0;z-index:10;}
#pageshare .sbutton {float:left;clear:both;margin:5px 5px 0 5px;}
.fb_share_count_top {width:48px !important;}
.fb_share_count_top, .fb_share_count_inner {-moz-border-radius:3px;-webkit-border-radius:3px;}
.FBConnectButton_Small, .FBConnectButton_RTL_Small {width:49px !important; -moz-border-radius:3px;/*bs-fsmsb*/-webkit-border-radius:3px;}
.FBConnectButton_Small .FBConnectButton_Text {padding:2px 2px 3px !important;-moz-border-radius:3px;-webkit-border-radius:3px;font-size:8px;}
</style>
<div id='pageshare' title="Get this from tamiltel.in">
<div class='sbutton' id='fb'>
<a name="fb_share" type="box_count" href="http://www.facebook.com/sharer.php">Share</a><script src="http://static.ak.fbcdn.net/connect.php/js/FB.Share" type="text/javascript"></script>
</div>
<div class='sbutton' id='rt'>
<script src="http://tweetmeme.com/i/scripts/button.js" type='text/javascript'></script>
</div>
<div class='sbutton' id='su'>
<script src="http://www.stumbleupon.com/hostedbadge.php?s=5"></script>
</div>
<div class='sbutton' id='indli'>
<script type='text/javascript'> button=&quot;hori&quot;; lang=&quot;ta&quot;; submit_url =&quot;<data:post.url/>&quot; </script> <script src='http://ta.indli.com/tools/voteb.php' type='text/javascript'> </script>
<script type='text/javascript'>
submit_url =&quot;<data:post.url/>&quot;
</script></div>
<div class='sbutton' id='tamil10'>
<script src='http://www.tamil10.com/buttons/button2.php' type='text/javascript'></div>
<div style="clear: both;font-size: 9px;text-align:center;"><a href="http://www.tamiltel.in/2011/05/floating-social-share-widget.html">Get this</a></div>
</div>
<!-- floating page sharers End -->


2. பின்னர் உங்கள் டாஷ்போர்டை திறந்து அதில் டிசைன் மெனுவில் செல்லவும். அங்கே உங்களுக்கு புதிய நிரலி (Add A Widget) வசதி இருக்கிமிடத்தில் சொடுக்கி HTML/Javascript என்பதை சொடுக்கவும்.

3.அங்கே நீங்கள் பிரதி எடுத்த Code ஐ உள்ளிட்டு சேமித்து விடவும்.

4. பின்னர் அந்த நிரலியை உங்கள் Blog Posts பகுதிக்கு கீழாக மாற்றி செருகி சேமிக்கவும். உங்கள் ஓட்டுப் பட்டை தயார்.

5. உங்கள் வலைப்போவிற்கு தகுந்தவாறு bottom:0%; என்பதையும் (0-50%),
 margin-left:-85px என்பதையும் மாற்றிக் கொள்ளுங்கள்.

சந்தேகங்களை மறு மொழி இடவும்.

லேபிள்கள்: , ,